alt=
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
  
  
  
  
  ip ของคุณ คือ 44.212.94.18
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 29 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 119 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 21242 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 106068 คน
เริ่มนับ วันที่ 27 เม.ย. 2552

กิจกรรม/โครงการ

     วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ได้ดำเนินโครงการสาธารณสุขพระราชดำริ “การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ณ บ้านโนนมะเฟือง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา


17 ก.ค. 66 (137)

     โครงการสาธารณสุขพระราชดำริ “การอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์” วันที่ 16 กรกฎาคม 2566 ณ บ้านบุเสมา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา


16 ก.ค. 66 (114)


ข่าวประชาสัมพันธ์
  1.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เพื่อการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง วัน เวลา และสถานที่ในการเลือกสรร   เมื่อ 1 ธ.ค. 66 อ่าน 5
  2.  ประกาศ รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  เมื่อ 7 พ.ย. 66 อ่าน 50
  3.  ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ พ.ศ. 2566  เมื่อ 27 ต.ค. 66 อ่าน 59
  4.  ประกาศคำสั่ง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เมื่อ 27 ต.ค. 66 อ่าน 60
  5.  ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา สำหรับงานจ้างวางท่อพร้อมบ่อพักซอยตรงข้ามวัดจากบ้านนางพวงผกา มหาหงษ์ ถึง สี่แยกกลางบ้านหนองแจ้งใหญ่ หมู่ที่ 1  เมื่อ 24 ต.ค. 66 อ่าน 56

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
  1.  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุเสมา-เสมาทอง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 7
  2.  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอีโค ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 6
  3.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านอีโค หมู่ที่ 7 บริเวณแยกบ้านนางแดง สาอุตม์ ถึงลำห้วยน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 6
  4.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านอีโค หมู่ที่ 7 บริเวณแยกบ้านนางแดง สาอุตม์ ถึงลำห้วยน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 4
  5.  จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 9

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  1.  ประกาศประกวดราคาจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านอีโค หมู่ที่ 7 บริเวณแยกบ้านนางแดง สาอุตม์ ถึงลำห้วยน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   เมื่อ 30 พ.ย. 66 อ่าน 6
  2.  ประกาศราคากลางสำหรับงานจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านอีโค หมู่ที่ 7 บริเวณแยกบ้านนางแดง สาอุตม์ ถึงลำห้วยน้อย  เมื่อ 30 พ.ย. 66 อ่าน 7
  3.  ประกาศราคากลางสำหรับงานจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองไข่ผำ หมู่ที่ 10 (ถนนสายโนนสมัท)  เมื่อ 29 พ.ย. 66 อ่าน 8
  4.  ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา สำหรับงานจัดซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยน สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ISUZU หมายเลขทะเบียน กร 4471 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 001-58-0002  เมื่อ 28 พ.ย. 66 อ่าน 7
  5.  ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา สำหรับงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  เมื่อ 28 พ.ย. 66 อ่าน 7

ประกาศผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง
  1.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 7
  2.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุเสมา-เสมาทอง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม 2566โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่าน 7
  3.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่าน 8
  4.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านอีโค หมู่ที่ 7 บริเวณแยกบ้านนายตุ่น บัวทองหลาง ถึง บ้านนางบังอร เกตุนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่าน 7
  5.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๑๘ วันทำการ (๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึง ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖) สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ของ อบต.หนองแจ้งใหญ่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   อ่าน 8

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)
  1.  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2566   อ่าน 81
  2.  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2566 ถึง เดือน มิถุนายน 2566  อ่าน 182
  3.  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2566 ถึง มีนาคม 2566  อ่าน 232
  4.  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565  อ่าน 278
  5.  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2565  อ่าน 402

รายงานการเงิน-การคลัง
  1.  ประกาศรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2566   อ่าน 35
  2.  รายงานรับ-จ่ายเงินสด และ งบทอลอง ประจำเดือนกันยายน 2566  อ่าน 66
  3.  ประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2566  อ่าน 63
  4.  รายงานเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อ่าน 64
  5.  รายงนรับ-จ่ายเงินสด และ งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2566  อ่าน 130

รายงานผลการดำเนินงาน
  1.  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2566    อ่าน 38
  2.  ประกาศรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อ่าน 37
  3.  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566  อ่าน 83
  4.  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566   อ่าน 84
  5.  ประกาศการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน  อ่าน 92

ประกาศ-คำสั่ง
  1.  ประกาศ การปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายใน   อ่าน 172
  2.  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA  อ่าน 216
  3.  นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  อ่าน 215
  4.  ประกาศแผนการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  อ่าน 194
  5.  ประกาศเจตนารมณ์สุจริตในการบริหารงานและต่อด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  อ่าน 221

กิจการสภา
  1.  นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566   อ่าน 128
  2.  ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2566  อ่าน 139
  3.  นัดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี 2565  อ่าน 132
  4.  นัดประชุมสภาฯ สมียสามัญที่ 2 ประจำปี 2566  อ่าน 126
  5.  นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2565  อ่าน 136


เว็บบอร์ดสอบถามข้อมูล
  ตั้งกระทู้ใหม่    อ่านทั้งหมด

183   ข่าวด่วน โดย ข่าวด่วน* วันที่ 23 ต.ค. 6   อ่าน 391 ออกความเห็น 0
182   สล็อตpgทดลองเล่น โดย ปลา วันที่ 15 พ.ค. 6   อ่าน 385 ออกความเห็น 0
179   สวัสดีครับ บริษัท ออลล์เว็บ เทคโนโลยี่ จำกัด นะครับ ขออนุญาตแนะนำ..>>> โดย บริษัท ออลล์เว็บ เท* วันที่ 15 ก.ค. 6   อ่าน 480 ออกความเห็น 0
178   ขออนุญาต ขอเชิญอบรม "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการแล..>>> โดย YOTATHAI วันที่ 29 ม.ค. 6   อ่าน 496 ออกความเห็น 0


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

นายสมคิด  สิริวัฒนากุล

นายก อบต.หนองแจ้งใหญ่

เบอร์มือถือ 081-0638195


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

นางสาวภิรมยา  เอกตะคุ

ปลัด อบต.อบต.หนองแจ้งใหญ่

อบต.หนองแจ้งใหญ่

อบต.หนองแจ้งใหญ่  
  
  
  
  

ธ.ค. 2566
จ.อ.พ.พฤศ.ส.อา
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031   อบต.ครบุรี
   อบต.บ้านเกาะ
   อบต.พลกรัง
   อบต.โนนค่า
   อบต.บึงพะไล
   อบต.งิ้ว
   อบต.แก้งสนามนาง
   อบต.คง
   อบต.กระโทก
   อบต.หนองแจ้งใหญ่
   


   เทศบาลตำบลโคกกรวด
   เทศบาลตำบลลาดบัวขาว..>
   เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด..>
   เทศบาลตำบลท่าช้าง
   เทศบาลตำบลมะค่า
   เทศบาลนครนครราชสีมา..>
   เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่..>
   เทศบาลตำบลดอนหวาย
   เทศบาลตำบลบึงสำโรง
   เทศบาลตำบลเมืองคง