alt=

ประกาศ-คำสั่ง

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


อ่าน 100