alt=

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ การรรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

ประชาสัมพันธ์ การรรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

สายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา
สายงานผู้ปฏิบัติ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง. จำนวน 1 อัตรา


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


เมื่อ 1 ก.ค. 65 อ่าน 99