alt=

ประกาศผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0030 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


อ่าน 27