alt=

ประกาศผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0028 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


อ่าน 6