alt=

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางไปศาลปู่ตาบ้านดอนเค็ง หมู่ที่ ๙

ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


เมื่อ 2 มี.ค. 66 อ่าน 126