alt=

ประกาศผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 กรอบหลุยส์สีทอง ขนาด 40x60 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


อ่าน 12