alt=

ประกาศผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-58-0013, 420-56-0012 และ 420-58-0015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


อ่าน 12