alt=

ประกาศผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-58-0016, 420-60-0020 และ 420-60-0021 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


อ่าน 5