alt=

ประกาศผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


อ่าน 8