alt=

ประกาศผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ประจำปี 2566โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


อ่าน 5