alt=

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแจ้งใหญ่ หมู่ที่ 1 บริเวณถนนสายบ้านนายนิกร สุรินทราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2566


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


เมื่อ 6 ก.ค. 66 อ่าน 102