alt=

ประกาศผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านโนนมะเฟือง หมู่ที่ ๘ (คุ้ม ๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


อ่าน 19