alt=

ประกาศผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร ยี่ห้อ Brother HL-L 2360DN หมายเลขครุภัณฑ์ 479-60-0023 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


อ่าน 67