alt=

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลางก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณหน้าวัดบ้านหญ้าคา หมู่ที่ 2

ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


เมื่อ 6 ธ.ค. 65 อ่าน 291