alt=

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนเค็ง หมู่ที่ 9

ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


เมื่อ 4 มี.ค. 66 อ่าน 16