alt=

ประกาศผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนเค็ง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


อ่าน 95