alt=

ประกาศผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องสำรองไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ 481-64-0033 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


อ่าน 16