alt=

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลางวางท่อพร้อมบ่อพักซอยตรงข้ามวัดจากบ้านนางพวงผกา มหาหงษ์ ถึง สี่แยกกลางบ้านหนองแจ้งใหญ่ หมู่ที่ 1

ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


เมื่อ 15 มี.ค. 66 อ่าน 9