alt=

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3

ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2566


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


เมื่อ 24 เม.ย. 66 อ่าน 31