alt=

ประกาศผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมคันดินลำห้วยภายในเขตพื้นที่ตำบลหนองแจ้งใหญ่

ประกาศ  ณ  วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


อ่าน 34