alt=

ประกาศผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น TASKALFA-๒๒๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๔-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


อ่าน 7