alt=

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านตลุกยาง หมู่ที่ ๖ บริเวณศาลาประชาคมถึงสามแยกต้นโพธิ์

ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


เมื่อ 23 ส.ค. 66 อ่าน 60