alt=

ประกาศผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร Brother HL-L 2370DN หมายเลขครุภัณฑ์ 479-66-0041 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


อ่าน 42