alt=

ประกาศผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ๋อมเครื่องพิมพ์เอกสาร ยี่ห้อ Canon LBP6200d หมายเลขครุภัณฑ์ 417-60-0017 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


อ่าน 41