alt=

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศ รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 
พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


เมื่อ 7 พ.ย. 66 อ่าน 51