alt=

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา สำหรับงานจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ ISUZU รุ่นรถ TFS86JCQH3SM หมายเลขครุภัณฑ์ 001-58-0002 หมายเลขทะเบียน ขธ 2943 นครราชสีมา

ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


เมื่อ 7 พ.ย. 66 อ่าน 37