alt=

ประกาศผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร ยี่ห้อ Brother HL-L 3270 หมายเลขครุภัณฑ์ 479-62-0031 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


อ่าน 19