alt=

ประกาศผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายางรถยนต์พร้อมเปลี่ยน สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน ขธ 2943 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 001-58-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


อ่าน 20