alt=

ประกาศผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


อ่าน 13