alt=

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลาง สำหรับก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบุเสมา หมู่ที่ ๓ (สายรอบหนองโสกหว้า)

ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2567


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


เมื่อ 20 มี.ค. 67 อ่าน 66