alt=

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนมะเฟือง หมู่ที่ ๘ ถนนสายทางเข้าวัดบ้านโนนมะเฟือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


เมื่อ 26 มี.ค. 67 อ่าน 74