alt=

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเสมาทอง หมู่ที่ ๕ ถึง หนองแซง

ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


เมื่อ 12 ก.ย. 65 อ่าน 211