alt=
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
  
  
  
  
  ip ของคุณ คือ 3.233.242.67
ออนไลน์ 2 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 144 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 4110 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 27121 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 134811 คน
เริ่มนับ วันที่ 27 เม.ย. 2552
อบต.หนองแจ้งใหญ่
อบต.หนองแจ้งใหญ่

กิจกรรม/โครงการ

     วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายทองพูน ทองแสง กำนันตำบลหนองแจ้งใหญ่ พร้อมด้วยนายก อบต.หนองแจ้งใหญ่ ผู้แทนสถานศึกษา และผู้แทนสภาเด็ก พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต.หนองแจ้งใหญ่ ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันประกาศใช้


4 ก.พ. 67 (0)

     วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนอแจ้งใหญ่ ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗


4 ก.พ. 67 (80)


ข่าวประชาสัมพันธ์
  1.  รายงานข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการด้านงานการเงินและบัญชี (เดือนตุลาคม - มีนาคม 2567) ประจำปีงบประมาณ 2567   เมื่อ 3 เม.ย. 67 อ่าน 52
  2.  รายงานข้อมูลเชิงสถิติของการใช้บริการด้านงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (เมษายน 2566 ถึง กันยายน 2566)  เมื่อ 5 มี.ค. 67 อ่าน 94
  3.  รายงานข้อมูลเชิงสถิติของการใช้บริการด้านงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566)  เมื่อ 5 มี.ค. 67 อ่าน 72
  4.  ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566  เมื่อ 20 ก.พ. 67 อ่าน 81
  5.  ประกาศอนุมัติการใช้จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ. 2567  เมื่อ 20 ก.พ. 67 อ่าน 74

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
  1.  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 45
  2.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนมะเฟือง หมู่ที่ ๘ ถนนสายทางเข้าวัดบ้านโนนมะเฟือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 39
  3.  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 33
  4.  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 35
  5.  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 51

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  1.  ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา สำหรับงานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   เมื่อ 18 เม.ย. 67 อ่าน 7
  2.  ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา สำหรับงานจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร Brother HL-L 2360DN หมายเลขครุภัณฑ์ 479-60-0023  เมื่อ 18 เม.ย. 67 อ่าน 8
  3.  ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา สำหรับงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุเสมา-เสมาทอง ปี 2567 เดือน มีนาคม 2567  เมื่อ 18 เม.ย. 67 อ่าน 6
  4.  ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา สำหรับงานจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น  เมื่อ 18 เม.ย. 67 อ่าน 9
  5.  ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา สำหรับงานจัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร  เมื่อ 18 เม.ย. 67 อ่าน 11

ประกาศผลการ จัดซื้อ จัดจ้าง
  1.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 37
  2.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนมะเฟือง หมู่ที่ ๘ ถนนสายทางเข้าวัด บ้านโนนมะเฟือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  อ่าน 33
  3.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่าน 52
  4.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม สำหรับให้บริการประชาชน ณ จุดบริการในช่วงสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่าน 54
  5.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  อ่าน 47

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)
  1.  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567   อ่าน 54
  2.  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566  อ่าน 122
  3.  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2566  อ่าน 224
  4.  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2566 ถึง เดือน มิถุนายน 2566  อ่าน 312
  5.  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2566 ถึง มีนาคม 2566  อ่าน 369

รายงานการเงิน-การคลัง
  1.  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567   อ่าน 55
  2.  รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงิน รอบที่ 1 ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567  อ่าน 53
  3.  รายงานรับ-จ่ายเงินสด และ งบทอลอง ประจำเดือน มีนาคม 2567  อ่าน 51
  4.  รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม - มีนาคม 2567  อ่าน 60
  5.  รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2566  อ่าน 60

รายงานผลการดำเนินงาน
  1.  รายงานผลการจัดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนตำบลหนองแจ้งใหญ่ต้านภัยยาเสพติดประจำปี 2567   อ่าน 54
  2.  แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุเสมา-เสมาทอง (เดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)  อ่าน 57
  3.  แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอีโค (เดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)  อ่าน 53
  4.  ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุเสมา-เสมาทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เดือนตุลาคม 2566 - เดือนมีนาคม 2567)  อ่าน 49
  5.  ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอีโค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เดือนตุลาคม 2566 - เดือนมีนาคม 2567)  อ่าน 48

ประกาศ-คำสั่ง
  1.  โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2567  อ่าน 56
  2.  ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานประจำปี 2567  อ่าน 193
  3.  ประกาศ การปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายใน  อ่าน 305
  4.  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA  อ่าน 342
  5.  นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  อ่าน 342

กิจการสภา
  1.  ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566   อ่าน 72
  2.  ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2567  อ่าน 82
  3.  ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ   อ่าน 75
  4.  นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567  อ่าน 69
  5.  ประกาศเรียกประชุุมสภาฯ   อ่าน 173


เว็บบอร์ดสอบถามข้อมูล
  ตั้งกระทู้ใหม่    อ่านทั้งหมด

1466   การดำเนินการ ITA ของ อบต.หนองแจ้งใหญ่..>>> โดย admin ITA วันที่ 17 เม.ย   อ่าน 16 ออกความเห็น 1


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

นายสมคิด  สิริวัฒนากุล

นายก อบต.หนองแจ้งใหญ่

เบอร์มือถือ 08 1063 8195


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

นางสาวภิรมยา  เอกตะคุ

ปลัด อบต.
เบอร์มือถือ 09 0269 6102อบต.หนองแจ้งใหญ่
  
  
  
  
  

เม.ย. 2567
จ.อ.พ.พฤศ.ส.อา
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930        อบต.ครบุรี
   อบต.บ้านเกาะ
   อบต.พลกรัง
   อบต.โนนค่า
   อบต.บึงพะไล
   อบต.งิ้ว
   อบต.แก้งสนามนาง
   อบต.คง
   อบต.กระโทก
   อบต.หนองแจ้งใหญ่
   


   เทศบาลตำบลโคกกรวด
   เทศบาลตำบลลาดบัวขาว..>
   เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด..>
   เทศบาลตำบลท่าช้าง
   เทศบาลตำบลมะค่า
   เทศบาลนครนครราชสีมา..>
   เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่..>
   เทศบาลตำบลดอนหวาย
   เทศบาลตำบลบึงสำโรง
   เทศบาลตำบลเมืองคง